Dofinansowanie do wymiany okien w 2024 roku

Istnieje kilka programów, które oferują dofinansowanie do wymiany okien w 2024 roku. Najpopularniejszym z nich jest program Czyste Powietrze.

Dofinansowanie do wymiany okien to forma wsparcia finansowego, która ma na celu pomoc w pokryciu kosztów związanych z wymianą starych, nieefektywnych energetycznie okien na nowe, bardziej energooszczędne. Programy te są często oferowane przez rządy, samorządy lokalne lub instytucje ekologiczne w ramach działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Program Czyste Powietrze

 • Wysokość dofinansowania:
  • Podstawowy poziom: do 40% kosztów
  • Podwyższony poziom: do 60% kosztów
  • Najwyższy poziom: do 100% kosztów (dla osób o najniższych dochodach)
 • Maksymalna kwota dofinansowania:
  • Podstawowy poziom: 66 000 zł
  • Podwyższony poziom: 99 000 zł
  • Najwyższy poziom: 135 000 zł
 • Warunki uzyskania dofinansowania:
  • Dochód roczny na osobę nie może przekroczyć 135 000 zł (podstawowy poziom), 1894 zł (podwyższony poziom) lub 1090 zł (najwyższy poziom)
  • Wymieniane okna muszą spełniać określone parametry techniczne
  • Teren, na którym znajduje się budynek, musi być zgłoszony do Centralnej Ewidencji Informacji o Środowisku (CEEB)
 • Strona internetowa programu: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Inne programy dofinansowania

Oprócz programu Czyste Powietrze, istnieją również inne programy, które oferują dofinansowanie do wymiany okien. Należą do nich m.in.:

 • Program Ciepłe Mieszkanie – skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych
 • Moje Ciepło – dofinansowanie dla gmin, które realizują programy wymiany starych pieców grzewczych i docieplania budynków
 • Ulga termomodernizacyjna – pozwala na odliczenie od podatku dochodowego poniesionych kosztów termomodernizacji, w tym wymiany okien

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji na temat dofinansowania do wymiany okien w 2024 roku znajdziesz na stronie:
https://dotacjenaokna.pl

Znajdują się tam szczegółowe informacje na temat programów „Czyste Powietrze”, „Ciepłe Mieszkanie”, „Moje Ciepło” oraz innych, a także o uldze termomodernizacyjnej.

Strona zawiera również:

Aktualne wysokości dofinansowań
Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie
Listę dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku
Przykłady termomodernizacji zrealizowanych w ramach programów
Dane kontaktowe do urzędów i instytucji, gdzie można uzyskać więcej informacji

Korzyści z wymiany okien z dofinansowaniem obejmują:

 • Oszczędność energii: Nowoczesne, energooszczędne okna pomagają zmniejszyć straty ciepła, co prowadzi do niższych rachunków za ogrzewanie.
 • Komfort: Lepsza izolacja termiczna i akustyczna poprawia komfort mieszkania.
 • Wartość nieruchomości: Wymiana okien może zwiększyć wartość rynkową nieruchomości.
 • Ochrona środowiska: Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 przyczynia się do ochrony środowiska.